Tipy na výlety
On-line rezervace

Ostravské muzeum - OSTRAVA

Historie staré radnice

Není historicky doloženo, kdy byla vystavěna. První písemná zmínka je v listině dokumentující spor Jana Sedlnického z Choltic a na Polské Ostravě s městem Moravskou Ostravou v roce 1539. Při velkém požáru města v roce 1556 shořela patrně jen radniční střecha. Další velký požár v roce 1675, při němž shořela polovina domů, radnice přečkala. V roce 1727 byla věž radnice zbarokizována. Další dva velké požáry v roce 1763 a 1775 nezanechaly na radnici větší škody. V roce 1829 byla věž radnice zasažena bleskem a pro celkovou zchátralost měla být zbořena, čemuž zabránil odpor měšťanů. Věž byla důkladně opravena a v letech 1831 - 1837 byla přestavěna také radniční budova v empírovém slohu, s ponecháním původního obvodového zdiva až do výše prvního patra. Funkční druhé patro má budova až od roku 1859.

Do let 1874 - 1875 se datuje poměrně rozsáhlá obnova věže i radniční budovy, při níž obě vnější fasády byly upraveny novorenesančně. Od roku 1885 přibyla k hlavní budově zadní budova, postavená na místě zrušených masných krámů.

Stará radnice přestala plnit svou funkci po více než 400 letech. Od roku 1931 slouží muzejním účelům. Poslední generální oprava radnice proběhla v letech 1963 - 1966.

Historie ostravského muzejnictví

První muzeum v Ostravě vzniklo již v roce 1872. Založil jej ve Slezské Ostravě učitel, osvětový pracovník a sběratel, Karel Jaromír Bukovanský. Roku 1904 vzniklo v Moravské Ostravě "Industrie und Gewerbe Muzeum", které mělo podporu německého vedení města. Téhož roku vzniká i české Průmyslové a živnostenské muzeum.

Po první světové válce byla všechna tři ostravská muzea spojena v jedno, se sídlem ve staré poště. Ta však musela být po roce 1924 vyklizena pro městské úřady. Díky starostovi města Janu Prokešovi a správci muzea profesoru Aloisi Adamusovi jsou sbírky dočasně umístěny v budově bývalé radnice v Mariánských Horách do doby, než bude dostavěna budova nové ostravské radnice. Dne 4. října 1931 je muzeum slavnostně otevřeno v jedné z nejstarších budov Ostravy, ve staré radnici na Masarykově náměstí, kde se nachází dodnes. Dnem 2. 8. 1993 se stává majetkem města Ostravy.

Sbírkové fondy v současné době čítají kolem 1 210 000 předmětů značné historické hodnoty.

Kontakt:

Ostravské muzeum
Masarykovo nam. 1, 702 00 Ostrava
tel.: +420 596 123 760
www.ostrmuz.cz

Zdroj: Ostravské muzeum.

Služby hotelu

 • zdarma parkoviště
 • zdarma wi-fi v areálu hotelu
 • úschovna cenných předmětů
 • vybavení pro školení
 • pronájem sálu a prostor
 • k dispozici TV, Hi-Fi, Flipchart, dataprojektor, video
 • možnost zapůjčení DVD
 • půjčení a úschova jízdních kol
 • informační a propagační materiály
 • tipy na výlety v regionu
 • sleva pro stálé klienty

Chci zasílat novinky na email:

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení
Back to top