Tipy na výlety
On-line rezervace

Evangelický kostel v Rožnově pod Radhoštěm

O zbudování kostela či modlitebny pro kazatelskou stanici v Rožnově pod Radhoštěm se uvažovalo od r. 1928, kdy byl pro budoucí stavbu zakoupen pozemek. Vlastníka pozemku tehdy zastupoval valašskomeziříčský stavitel Antonín Kedršt, který brzy poté vytvořil první návrh na stavbu modlitebny. V následujících letech byly postupně pořízeny další návrhy od architekta Jaroslava Pelána z Prahy, architekta Josefa Macharáčka z Olomouce, stavitele Lukáše ze Vsetína, architekta Stanislava Kramoliše z Rožnova, architekta Geschwinda z Plzně a architekta Miloslava Tejce z Brna. Plány architekta Tejce byly podle všeobecného mínění zdařilé, ale nedostávalo se peněz na jejich uskutečnění. Autor je proto přepracoval podle požadavků výboru kazatelské stanice a synodní rada Českobratrské církve evangelické v Praze je roku 1941 schválila. Ke stavbě však nedošlo, protože mezitím byl vydán zákaz všech církevních staveb na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava.

V roce 1949 vytvořil nové plány na stavbu sborového domu pražský architekt Bohumil Bareš. Téhož roku byly vydány tzv. církevní zákony, které podstatně ztížily rozhodování o stavbě. Kromě souhlasu církevních představitelů bylo ke stavbě zapotřebí souhlasu Městského národního výboru, Okresního národního výboru, Městské organizace KSČ a Akčního výboru Národní fronty. Po mnoha úpravách původních plánů byla nakonec v dubnu 1952 povolena stavba samostatně stojícího dřevěného roubeného kostela podle návrhu architekta Bohumila Bareše. Kostel byl dokončen a posvěcen 5. července 1953.

Rožnovský evangelický kostel je roubená stavba obdélníkového půdorysu s polygonálním přístavkem přiléhajícím k pravoúhlému závěru zbudovaná na podezdívce z pískovcových kvádrů. Sedlová střecha se štíhlým jehlanem na hřebeni a s protažením neseným dřevěnými pilíři po celém obvodu je kryta šindelem. Do kostela se vstupuje čtyřkřídlými dveřmi v ose průčelí. Předsíň je oddělena od kostelní lodi prosklenou stěnou, v níž jsou prosklené čtyřkřídlé vstupní dveře. Vnitřní prostor kostela má dřevěný strop s přiznanou konstrukcí vazníků obložených dřevem. Je osvětlen trojdílnými bočními okny a pásem vikýřových oken ve střeše. Závěr presbytáře tvoří vpadlina s obloukovým zakončením s klenákem, zdobená malovaným textem apoštolského vyznání víry a bratrským symbolem beránka. Autorem výzdoby je Jiří Zejfart. U stěn z modřínového dřeva jsou vestavěné lavice na kamenných pilířích. Kruchta kostela má mírně konvexně vypjatou předprseň tvořenou dřevěnými sloupky.

Je to jedna z mála církevních staveb zbudovaných v padesátých letech 20. století. Součástí pozoruhodného architektonického řešení je dřevěný interiér s kazatelnou, stolem Páně a lavicemi, i zastřešené oplocení areálu se vstupní brankou. Celý komplex byl vytvořen s maximálním citem pro charakter a tradice regionu. Proto byl kostel s celým areálem prohlášen v roce 1995 za nemovitou kulturní památku. Je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod evidenčním číslem 10290.

Zdoj: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rožnově pod Radhoštěm.

Služby hotelu

 • zdarma parkoviště
 • zdarma wi-fi v areálu hotelu
 • úschovna cenných předmětů
 • vybavení pro školení
 • pronájem sálu a prostor
 • k dispozici TV, Hi-Fi, Flipchart, dataprojektor, video
 • možnost zapůjčení DVD
 • půjčení a úschova jízdních kol
 • informační a propagační materiály
 • tipy na výlety v regionu
 • sleva pro stálé klienty

Chci zasílat novinky na email:

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení
Back to top