Příroda
On-line rezervace

Valašské muzeum v přírodě - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm bylo založeno v roce 1925 sourozenci Jaroňkovými
a je nejstarším muzeem svého druhu ve střední Evropě.

Dřevěné městečko

Nejstarší areál, dokumentuje převážně městský typ valašské lidové architektury. Do malebného
prostředí rožnovského parku byly z místního náměstí postupně převezeny radnice, Billův měšťanský
dům a Vaškova hospoda. K nim později přibyla rekonstrukce fojtství z Velkých Karlovic a rekonstrukce
kostelíka z Větřkovic. Vzniklé muzejní náměstíčko doplňuje rekonstrukce hostince „Na posledním groši“
podle originálu Žingorova domu z rožnovského náměstí, demontovaného až v roce 1969.

Valašská dědina

Druhý, nejrozsáhlejší areál, dokumentuje již od začátku šedesátých let vesnický typ lidové
architektury Valašska, včetně tzv. živého hospodářství s několika druhy domácích hospodářských
zvířat a stádem valašských oveček. Jednotlivé objekty jsou situovány v různých částech
Valašské dědiny s mimořádných citem pro charakter krajiny. Obzvlášť zdařilými doklady tohoto
úsilí jsou např. selská usedlost z Velkých Karlovic-Miloňova, fojtství z Lidečka nebo formanova
usedlost z Velkých Karlovic-Jezerného. V tomto areálu se zároveň realizuje program záchrany
původního genofondu a po celý vegetační rok se tu předvádějí tradiční postupy zemědělských prací.

Mlýnská dolina

Nejmladší areál, dokumentuje od roku 1982 tradiční technologie, závislé na vodním pohonu.
Mlýn, hamr, pila i valcha ještě před nedávnem plnily svou funkci ve Velkých Karlovicích a bylo přáním
muzejníků, aby svou roli plnily i v novém prostředí. Kromě těchto vodních mechanismů najdete
v Mlýnské dolině ještě funkční úsovnu oleje z Brumova, pocházející již ze 17. století.

V areálu muzea se každoročně pořádá kolem šedesáti zvykoslovných, řemeslnických nebo folklórních pořadů,
které naplňují představu generace zakladatelů vytvořit z muzea v přírodě tzv. živé muzeum. Velkou
pozornost si během let získal folklórní festival Rožnovské slavnosti, Jánošíkův dukát, Pekařská sobota,
den řemesel, setkání řezbářů zvané Hejův nožík, Anenská pouť, Velikonoce a Vánoce na Valašsku,
letní a předvánoční jarmarky.

Valašské muzeum v přírodě se roku 1995 stalo správcem objektů jídelny Libušín a útulny Maměnka
v areálu beskydského turistického střediska Pustevny.

Další informace, fotogalerií a program akcí naleznete na internetových stránkách www.vmp.cz

Zdroj: Valašské muzeum v přírodě.

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení