Příroda
On-line rezervace

Technické muzeum TATRA - KOPŘIVNICE

Historie znamená pro lidstvo totéž co automobil dnes pro moderní společnost. Jsou to pilíře,
bez kterých bychom se z dlouhodobého hlediska neobešli. Tyto dva pojmy spolu neodmyslitelně
souvisejí přičemž výsledkem jejich sloučení vzniká pojem automobilová historie.

Automobilová historie je relativně mladým pojmem, ostatně první seriozní zmínky o předchůdcích
dnešních motorizovaných dopravních prostředků spadají do období 19. století.
Starý kontinent - Evropa měla při vzniku průmyslu téměř výsadní pozici.
Nejinak tomu bylo i u zrodu automobilního průmyslu.

Přijďte poodhrnout roušku tajemství jež halí počátky výroby dopravních prostředků v Českých zemích
(potažmo tehdejším Rakousku - Uhersku a později Československu). Z malé dílny v Kopřivnici,
kde Ignác Šustala začal se stavbou kočárů, saní a bryček, se v průběhu desítek let zrodi
l světově uznávaný fenomén - automobilka TATRA.

Nejucelenější sbírka, věnovaná dokumentaci historického vývoje výše zmíněné firmy,
má své místo rovněž v Kopřivnici. V reprezentativních prostorách se laické i odborné veřejnosti
naskýtá fascinující odraz epoch, ve kterých se pomocí průkopnických metod podařilo dosáhnout
kopřivnické automobilce až na vrcholy technického vývoje motorových vozidel.

Vystavené automobily samotné, ale i jejich součásti (včetně unikátních vzduchem chlazených
motorů) umožňují vnímat dobově nekonvenční myšlenky na které se staly zásadou
místních konstruktérů. Expozici doplňuje 7 audiovizuálních boxů, které poskytují vyčerpávající
dodatkové informace ve formě videosekvencí. Výčet exponátů uzavírá největší z nich,
reprezentant tatrovácké železniční výroby, rychlíkový motorový vagón, známý také pod názvem
"Slovenská strela". Celková rozloha muzea vč. renovačních dílen činí 4.921 metrů čtverečních.

U služby průvodce se vyžaduje telefonická či emailá rezervace minimálně 10 dnů předem!
Jedná se o doplňkovou službu, za příplatek, určenou zejména pro skupiny. Lze ji však objednat i pro jednotlivce.

Kontakt:

Regionální muzeum Kopřivnice, o.p.s.
Záhumenní 369, 742 21 Kopřivnice
tel: +420 556 871 106
e-mail: info@tatramuseum.cz
www.TatraMuseum.cz

Zdroj: www.tatramuseum.cz

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení