Příroda
On-line rezervace

Štramberská Trúba - ŠTRAMBERK

Počátky hradu a města Štramberka jsou obestřeny tajemstvími. Jedním z nich je domněnka,
že byl hrad vystavěn řádem templářských rytířů, dalším je pověst o zázračném zachránění zdejšího
obyvatelstva před Tatary na hoře Kotouči r. 1241. S jistotou můžeme tvrdit, že podle
archeologických dokladů bylo v prostoru Štramberka středověké osídlení již ve druhé polovině
13. století. Na svazích přímo nad náměstím byly vedle středověké keramiky zjištěny
i keramické zlomky, které dokládají osídlení tohoto kopce nositeli púchovské kultury.
Prvním písemnym dokladem o Štramberku je zakládací listina ze 4. 12. 1359. V ní
markrabě moravsky Jan Jindřich (bratr Karla IV.) přikazuje podhradní město znovu
postavit a podle hradu Strahllenberk nazvat. Dal město opevnit a obdařil ho
olomouckým právem městskym a mnoha vysadami: právem tržním, mílovým,
soudním, právem hrdelním, právem várečným a šenkovním a právem cechovním.
Už r. 1380 Janův syn, markrabě Jošt, dal hrad a panství štramberské v léno panu
Vokovi z Kravař. Jeho potomci ho drželi až do r. 1434 a dali městu pečeť i znak.
Pak se majitelé střídali. Za působení Puklických z Pozořic probíhala na hradě
penězokazecká činnost, jak dokládají nálezy tavícího kelímku, měděnych
mincovních střížků a měděnych koleček pro drobnou minci jagellonského období.
Roku 1558 bylo panství prodáno městu Novy Jičín, po r. 1620 připadl Štramberk
olomoucké jezuitské koleji. O čtyři roky později byl Štramberk vypálen Poláky.
Po zrušení jezuitského řádu se Štramberk stal majetkem C.k. Tereziánské akademie
ve Vídni, v jejímž držení byl až do r. 1919. Již v 17. století byl hrad
z větší části poničen, v r. 1783 se zřítila jeho předníčást a hrad byl ponechán
úplnému zpustnutí. Do dnešní doby se dochovaly pouze zbytky opevnění
a gotická věž hradu zvaná Trúba, která se vypíná nad městem Štramberk
a slouží jako rozhledna s krásným výhledem na Beskydy a Jeseníky.

Jádro hradu tvořilo malé nádvoří s válcovou 40 m vysokou věží, do níž se vcházelo
dřevěnym mostem z druhého patra protilehlého paláce. V místech nynější chaty
dr. Hrstky stávala větší obytná budova. Ta byla za pánů ze Žerotína přestavěna
na renesanční zámek. Do současnosti se ze štramberského hradu zachovaly pouze
části hradebních zdí a věž Trúba. Ta byla r. 1903 péčí štramberského zakladatele
a předsedy Klubu českých turistů MUDr. Adolfa Hrstky podle plánů architekta
Kamila Hilberta upravena na rozhlednu a zastřešena. Rovněž k ní byl přistavěn
hostinec pro turisty. V r. 1925 postavil Klub českých turistů hned pod hradem
útulnou chatu, která je dnes nazvána po MUDr. Hrstkovi. Při kopání základů
pro tuto chatu byla 20.11.1924 nalezena puklinová jeskyně o průlezné hloubce
54 m. Jeskyně byla na počest povídkáře a národního buditele dr. Františka
Slámy, který ve svých povídkách a románech („U Trúby štramberské", „Rytíř Kobylka")
často zmiňoval podzemní prostory pod štramberským hradem, pojmenována
Slámovou slují. Tato veřejnosti nepřístupná jeskynní prostora je dnes jediná ve štramberském krasu,
ve které je nepoškozená krápníková výzdoba.

Ve starém, opuštěném stěnovém lomu je odkryta několik desítek metrů mocná poloha
blokové akumulace se štramberskými vápenci, vystupující v bašském souvrství. Zde se těžil
vápenec pravděpodobně již počátkem 17. století. Hlavně z tohoto lomu pochází velké množství
pěknych zkamenělin, které jsou dodnes ozdobou předních evropských muzeí (např. ve Vídni, Mnichově apod.).

Při pohlédnutí od hradeb ke Kotouči a nádrži pod ním připomínáme ještě pověst o „štramberských uších".
Počátkem roku 1241 se podél Odry hrnuli Tataři na Moravu. Lidé opouštěli své příbytky a utíkali
na strmý, tehdy dosti nepřístupný Kotouč. Nepřehledné davy Tatarů se rozložily
pod Kotoučem a chystaly se k útoku. V noci se strhla prudká bouře. Toho využili křesťané,
ukrytí na Kotouči, prokopali hráze rybníka a Tatary zatopili. Po opadnutí vod našli zachránění
lidé několik pytlů s nasolenýma ušima, které Tataři pobitým křesťanům utínali a posílali svému
chánovi. Na památku těchto událostí se ve Štramberku pečou chutné a voňavé
štramberské uši". Ochutnejte sami, máte z čeho vybírat.

Další informace, fotogalerií a program akcí naleznete na internetových stránkách www.stramberk.cz

Kontakt:

Hrad Štramberk
tel: +420 728 973 319

Zdroj: www.stramberk.cz

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení