Příroda
 

Socha pohanského boha Radegasta - RADHOŠŤ

Socha pohanského boha Slovanů Radegasta - boha slunce, hojnosti a úrody je realizována
v umělém kameni ve velikosti 3m 20 cm a váží 1,4 tuny. Autorem sochy je frenštátský rodák,
profesor Akademie krásného umění v Chicagu, akademický sochař Albín Polášek (14.2.1879 - 20.5.1965).

Socha Radegasta se stala neodmyslitelnou součástí radhošťského masívu. Za dlouhá
desetiletí však přestal umělý kámen odolávat drsným povětrnostním vlivům,
a proto bylo nutno sochu demontovat a restaurovat.

Tohoto úkolu se již v roce 1980 ujal olomoucký sochař Karel Hořínek se svým synem, který trhliny
vyspravil a vnitřek vylil betonem a vystužil. Na své původní místo byl vrácen 11.června 1982.

Vlivem povětrnostních podmínek však provedená oprava nemohla sochu zachránit natrvalo.
Proto bylo pracovníky památkového ústavu rozhodnuto o vytvoření repliky sochy z přírodního
materiálu -žuly. Tento úkol byl svěřen Kamenickému a restaurátorskému sdružení z Leskovce
panu Janu Sobkovi a Miroslavu Zubíčkovi pod vedením akademického sochaře Miroslava Machaly.

Originál Radegasta byl z Radhoště odvezen v květnu 1996. V témže roce se Nošovický pivovar,
který má Radegasta v logu, zavázal uhradit finanční náklady spojené s vytvořením kopie.
Ta stála téměř 1 milión korun. Během několika měsíců vytesali kameníci ze 16,5 tuny vážícího žulového
kvádru kopii, ( 3,28 m a 3,2 t), která od 4.července 1998 kraluje na původním místě na hřebeni Radhoště.

Původní socha Radegasta byla odhalena 5.července 1931. Slavnostní předání sochy
Radegasta a sousoší Cyrila a Metoděje veřejnosti se uskutečnilo 5. 7.1931, v den svátku
obou věrozvěstů v rámci Slovanské pouti, kterou uspořádala Matice Radhošťská a Pohorská
jednota Radhošť pod záštitou československé vlády. Vytvoření sochy tenkrát hradili čeští
rodáci v Americe, kteří ji pak darovali své vlasti.

Na svém díle začal Albín Polášek pracovat již v roce 1924 a je známo, že již v Americe
vniklo několik variant tohoto díla. V roce 1930 si autor v Praze najímá Novákův ateliér
a vzniká konečná podoba Radegasta. Tělo mužské, tvář má podobu lví, hlavu zdobí přilbicí
v podobě býčí hlavy s rohy, v pravé ruce drží roh hojnosti, v levé sekeru.

Podle třetinového modelu byly za osobní účasti autora odlity ve slévárně firmy Maška
z umělého kamene se železnou vložkou, dvě sochy. Její druhý odlitek původně určen pro
autorovu zahradu, po čase končí v pražské zoologické zahradě.

Současně bylo odlito do bronzu sousoší věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v září roku 1930 jsou obě
díla po svízelné dopravě instalována na Radhošti. Sádrový originál sousoší
Cyrila a Metoděje je umístěn ve vstupní části radnice.

Na frenštátské radnici byl zrestaurovaný originál sochy umístěn po složitých jednáních
z rozhodnutí Ministerstva kultury 3.11.1998 a slavnostně odhalen 6.listopadu 1998.

Zdroj: Otevřená encyklopedie Wikipedie.

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení