Příroda
 

Slezskoostravský hrad - OSTRAVA

Nejstarší památka města Ostravy Slezskoostravský hrad se nachází na soutoku řek Ostravice s Lučinou.

První písemný doklad je z roku 1297. Do dnešní doby se dochovala původní palácová dvoupodlažní

stavba s ochranným hradebním systémem.


Památka, která v uplynulých dvou desetiletích prodělala řadu necitlivých stavebních zásahů,
několikrát změnila vlastníka a nakonec jí hrozila téměř záhuba. Doslova v "hodině dvanácté"
se hrad koupí od minulého vlastníka a vrátí se do rukou Statutární město Ostrava.

Město areál hradu a jeho okolí vyčistilo, v propadlišti dějin zmizela budova někdejší součásti
hradního areálu restaurace Rotunda, samotný objekt hradu je nyní zabezpečen před nenechavci
a nevítanými návštěvníky a střežen soukromou bezpečností agenturou.

Slezskoostravský hrad byl třípodlažní stavba s ochranným hradebním systémem. V 16. století
byla vybudována vstupní brána s věží, která se dochovala dodnes. V důsledku důlní činnosti
stavba poklesla o 16 m, v 80. letech prošla neodbornou rekonstrukcí.

Hrad postavila ve 2. polovině 13. století opolská nebo těšínská knížata z rodu Piastovců
jako pohraniční pevnost proti českému státu (Ostravice byla hraniční řekou).
Ve 40-tých letech 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek. V roce 1872 zámek
vyhořel, byl však ještě obnoven. Hlavní příčinou jeho další zkázy byla těžba
uhelných slojí přímo pod zámkem.

V současné době je hrad zrekonstruován a návštěvníci zde mohou shlédnout jak stálé
expozice o historii hradu a města Ostravy, tak hradní sklepení s čarodějnicemi, akvárii
se sladkovodními rybami a hradní galerii. Mohou navštívit kulturní a zábavní festivaly,
jež se zde konají v průběhu roku.

Další informace, fotogalerií a program akcí naleznete na internetových stránkách www.slezskoostravskyhrad.cz.

Kontakt:

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD
Hradní 1, 710 00 Slezská Ostrava
tel: +420 596 115 967
email: filipova.p@volny.cz
www.slezskoostravskyhrad.cz

Zdroj: Oficiální stránky Slezskoostravského hradu.

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení