Příroda
 

Roubená kaple sv. Cyrila a Metoděje - ČELADNÁ

Na horním konci Čeladné u pramene tzv. "Cyrilky" stojí menší dřevěná sroubená kaple
sv. Cyrila a Metoděje, která zaujme výraznou jehlancovitou střechou. Tato drobná
stavbička připomíná miniaturní zmenšeninu Jurkovičových staveb na Pustevnách.
Zdobné prvky s malbou na zakončení trámů a kolem dveří a oken jsou doplněny restaurovanou
mozaikou umístěnou v kamenné nice druhé drobné stavby, kterou je altánek nad pramenem "Cyrilky".

Obě stavby vznikly v roce 1936 podle návrhu Ing. Rosky z Kroměříže. Postavila je tehdejší
arcibiskupská správa lesů a statků a na náklady lesní správy byly udržovány i později.
Svým pojetím vhodně doplnily nedalekou myslivnu a navázaly na starší tradici dřevěných
staveb pro lesní zaměstnance, které nechala stavět arcibiskupská správa v beskydských revírech.

Nedávná konzervace a restaurace oživily motivy aplikované z archaických dřevěných domů
v okolí Čičman na Slovensku. V kapličce je umístěno tělo Ukřižovaného Krista, nad pramenem
pak dominuje mozaika se sv. Cyrilem držícím model kostela.

Pramen "Cyrilka" poskytne utrmácenému turistovi vítané občerstvení uprostřed parného dne.
Stíny vzrostlých stromů a jednoduché dřevěné lavice a stoly zvou ke krátkému odpočinku před
další cestou. Jen kousek za kapličkou se větví cesty na tři strany. Pokračovat lze po asfaltové
silnici až na vzdálenou Čeladnou - Podolánky nebo doleva po "Smrkové cestě" pod Malým Smrčkem
a Smrčkem na Ostravici, vpravo po můstku přes Čeladenku úpatím Kozince a úbočím
Malé Stolové do Kunčic pod Ondřejníkem.

Zdroj: Informační centrum Čeladná.

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení