Příroda
On-line rezervace

Pohankový mlýn – FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Mlynáři z rodu Šmajstrlů z Kopané melou pohanku už po čtyři generace. Používají přitom technologii
mechanického loupání obilnini, při němž zůstávají v pohance zachovány vitamíny i další hodnotné látky.
Pohankové výrobky si zde můžete i koupit.

Zpracování pohanky

Pohankové zrno určené pro potravinářské účely musí být nejprve důkladně vyčištěno a zbaveno
všech minerálních a organických příměsí. Znamená to, že pohankové nažky, které jsou na
povrchu obaleny tvrdým tmavým oplodím (plevami), musí být těchto plev zbaveny. V současné
době se při loupání pohanky používá dvou technologických postupů - mechanického a termického.
Mechanické loupání je založeno na opakovaném obrušování obalových vrstev nažky mezi mlýnskými
kameny, nebo rotujícími kotouči s drsným povrchem. Pro dobrou výtěžnost je třeba zpracovávat
pohanku tříděnou podle velikosti nažek (kalibrovanou). Technologický proces mechanického loupání
pohankových nažek je energeticky méně náročný a zachovává původní chuťové vlastnosti pohanky
včetně vysoké dietetické hodnoty. Nevýhodou jsou zvýšené nároky na přesnost dodržování
technologického postupu, čímž se značně zvyšují výrobní náklady.

Při termickém loupání se nažky napařují horkou párou a následně se prudce usuší. Přitom oplodí
praskne a kroupa se pak snadno mechanicky oddělí od oplodí. Výhodou tohoto způsobu je větší
výtěžnost krup, nevýhodou energetická náročnost a některé chuťové změny. Vysoké teploty
při sušení ničí vitamíny, obsažené v pohankovém semenu, a umožňují vznik karcinogenních sloučenin.
Kromě těchto technologií zpracování pohanky existují ještě další, které jsou jejich kombinací.
Pohanka, která je určena k potravinářskému zpracování, se nesmí míchat s pohankou, získanou sklizní
v jiných ročnících! Základním výrobkem při zpracování pohanky mletím jsou celá semena (endosperm),
obchodně označovaná jako pohankové krupky celé, případně pohankové krupky lámané (lámanka).
Mezi samostatné výrobky patří dále pohanková krupice a pohanková mouka.
Kromě mlynářských výrobků určených pro potravinářské účely vznikají při vyloupávání pohanky i odpady,
které lze použít ke krmení (semenné obaly, tj. plevy, a krmná mouka).

Kontakt:

Pohankový mlýn
Kopaná 806, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel: +420 556 835 448
www.pohankovymlyn.cz

Zdroj: www.pohankovymlyn.cz
 

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení