Příroda
On-line rezervace

Památník Josefa Kaluse - ČELADNÁ

V budově bývalé školy na Čeladné, kde básník Valašska Josef Kalus v letech 1889 – 1925 působil,
byl v r. 1981 zpřístupněn jeho památník. Seznámíte se zde nejen s Kalusovou tvorbou zveršovaných
pohádek a pověstí O Janíčkovi, Valašském králi, Pampeliškách či Valašské svatbě, ale v podkroví
budovy i s vlastivědnou expozicí, nazvanou „Údolím Čeladné“. Ta seznamuje návštěvníky
s historií soužití člověka s místní přírodou a s jejími biotopy.

Expozice muzea zahrnuje nejen nářadí z předminulého století, robotní tabule, čeledínské,
pracovní knížky a valašský kroj, ale i zvířata a ptáky, brouky a motýly horských luk a pastvin.

Kontakt:

Čeladná 24, 739 12 Čeladná
tel.: +420 558 684 128, +420 558 684 008
e-mail: celadna@iol.cz
www.celadna.cz

Zdroj: Informační centrum Čeladná.

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení