Příroda
On-line rezervace

Ondřejník - přírodní rezervace Skalka

Skalka je přírodní rezervace, kterou najdeme východním směrem od obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Přírodní rezervace se rozkládá kolem vrcholku Skalka (964 m.n.m.) a na jeho západní a jižní
stráni. Tento vrcholek je součástí horského masívu Ondřejník a náleží do pohoří Beskydy.
Severovýchodním směrem od rezervace leží město Frýdlant nad Ostravicí, východním směrem
se rozkládá obec Čeladná. Vydáme-li se od rezervace západním směrem dojdeme do
města Frenštát pod Radhoštěm. Jižním směrem od přírodní rezervace Skalka
se rozkládá chráněná krajinná oblast Beskydy.

Přírodní rezervaci Skalka tvoří přirozený jedlobučinový porost, který má na několika
místech pralesovitý charakter. Lokalita se vyznačuje jedlovými a klenovými bučinami,
které doplňuje smrk ztepilý a javor klen. Ve zdejší oblasti roste v lesním podrostu malé
množství rostlin. Nejvíce zastoupený je tu kopytník evroský, šťavel kyselý, pstroček dvoulistý,
vraní oko čtyřlisté, borůvka černá a pryšec mandloňovitý. Na několika málo místech
roste lýkovec jedovatý. Ve zdejší rezervaci patří mezi jedné z mála lokalit, kde žije ohrožený
jasoň dymnivkový. V oblasti se rovněž daří několika druhům plazů a to ještěrce živorodé,
slepýši křehkému a užovce obojkové. V korunách stromů se uhnízdila řada ohrožených druhů ptáků a to
sýc rousný, holub doupňák, jeřábek lesní, pěnice vlašská, strakapoud bělohřbetý a krahujec obecný.
Drobné savce zastupuje v místní oblasti myšivka horská a rejsek horský. Toto území je chráněné
jako přírodní rezervace od roku 1977 na rozloze 35,44 hektarů.
Lokalita se nachází v nadmořské výšce 747 až 964 metrů.

Přes vrchol kopce Skalka a tedy i přes přírodní rezervaci vede modrá turistická trasa. Od železniční
stanice v Kunčicích pod Ondřejníkem se vydáme severním směrem po zelené k nedalekému
rozcestí. Dále pokračujeme po severním směrem po modré značce na vrchol kopce Skalka.
Z Frenštátu pod Radhoštěm se z centra města vydáme po zelené značce severovýchodním
směrem k rozcestí Kozlovice-hájovna a z tohoto rozcestí půjdeme severovýchodním
směrem po žluté do Ondřejník-sedlo. Dále pokračujeme jižním směrem po modré
na vrchol Skalka. Z frýdlantu nad Ostravicí se vydáme po modré trase jihozápadním směrem
na Ondřejník k hotelu Solárka. Odtud se vydáme stále po modré přes sedlo
Ondřejník na vrchol Skalka. Z obce Čeladná vede severozápadním směrem žlutá
trasa na rozcestí Opálená. Odtud dále severním směrem po zelené na
Ondřejník k hotelu Solárka a dále jak je uvedeno výše.

Zdroj: www.turistika.cz

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení