Národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův mlýn

Národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův mlýn zaujímá vrchol a přilehlé prudké svahy Kněhyně (1257 m) a nehlubokým sedlem oddělený masív Čertova mlýna (1205 m) s hojným výskytem skalních výchozů a pseudokrasových jevů. Nachází se v nadmořské výšce 940 - 1257 m v Radhošťské hornatině v Moravskoslezských Beskydech v CHKO Beskydy.

 

Výměra:
195,02 ha

 

Katastrální území:
Čeladná, okres Frýdek-Místek
Prostřední Bečva, okres Vsetín

 

Rok vyhlášení:
1989

 

Důvod ochrany

Předmětem ochrany je jedinečný zbytek přirozených lesních porostů s bohatou škálou lesních typů v exponovaných polohách s typickou faunou, flórou a pseudokrasovými jevy.

 

Pseudokrasové jevy

Na Čertově mlýně se nachází celkem 5 známých pseudokrasových jeskyní o délce od 5 do 74 m, četné skalní výchozy a útvary. Na jihovýchodních svazích je reliéf členěn v sérii několika podélných prohlubní, které probíhají souběžně se svahem. Nejvýraznější z těchto rozsedlin je asi 100 m dlouhá a vybíhá od vrcholu Čertova mlýna jižním směrem, na jižním konci se nachází zajímavý skalní útvar zvaný Čertův stůl. Asi 150 m jjz od vrcholu se nachází nejdelší (74 m) a zároveň nejhlubší (30 m) jeskyně Čertova díra. Jeskyně je výrazně vertikální, vytvořena na jediné tektonické poruše se dvěma vchody. Jeskyně Vasko je 30 m dlouhá a má také dva vstupy. Menší jeskyně Čertův mlýn I až III jsou rozsedlinového a suťového původu.


Při průzkumu v letech 1975 až 1988 byla ve vrcholových partiích objevena řada jeskyní - Mariánka

( celová délka 47 m), převážně vertikální rozsedlinová jeskyně Kyklop (40 m), suťová jeskyně Malý Kyklop

(dutina 3x4 m), patrovitá Žánova jeskyně (20 m), Biskupovka II (16 m). Jeskyně č. 9 má převážně

vertikální průběh o celkové hloubce 13 m, v jejím okolí se nachází několik pseudozávrtů, nevelká jeskyně

č. 10 má celkovou délku prostor 10,5 m. Asi 750 m jihovýchodně od vrcholu Kněhyně, již mimo území rezervace, se nalézá přírodní památka Kněhyňská jeskyně s délkou průlezných prostor 280 m a s nejhlubší pseudokrasovou propastí v ČR zvanou Kněhyňská propast, která je hluboká 57,5 m.


Flóra

Hlavním druhem ve vrcholové části je smrk ztepilý (Picea abies) s dochovanou původní populací vzácného horského ekotypu a v nižších polohách buk lesní (Fagus sylvatica). K významnějším rostlinným druhům patří oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum), který se v České republice vyskytuje pouze v Moravskoslezských Beskydech, kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), bika lesní (Luzula sylvatica), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius) a papratka vysokohorská (Athyrium distentifolium). Ze vzácných dřevin se v nejvyšších polohách vyskytuje rybíz alpský (Ribes alpinum) a rybíz skalní (Ribes petraeum).

 

Fauna

Na území rezervace byly provedeny výzkumy půdních bezobratlých, střevlíků a obatlovců. Vzácnější druhy

ptactva zastupují jeřábek lesní (Bonasa bonasia), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), holub doupňák (Columba oenas), krkavec velký (Corvus corax), lejsek malý (Ficedula parva) a včelojed lesní (Pernis apivorus). V hřebenových oblastech bývá pozorován také čáp černý (Ciconia nigra). Z drobných savců se vyskytuje např. myšivka horská (Sicista betulina), rejsek horský (Sorex alpinus), rejsec černý (Neomys anomalus), hraboš mokřadní (Microtus agrestis), myšice temnopásá (Apodemus agrarius). Jeskyně Čertova díra je významným zimovištěm netopýrů. Spolu s jeskyní Cyrilka a Kněhyňskou jeskyní patří k nejvýše položeným zimovištím v České republice. Provádí se zde pravidelné sčítání netopýrů (Wagner), vyskytují se zde vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr ušatý (Plecotus auritus). Vyskytuje se zde rys ostrovid (Lynx lynx), kuna skalní (Martes foina), v poslední letech byl několikrát pozorován i medvěd hnědý (Ursus arctos). Do začátku osmdesátých let 20. stol. se v okolí Čertova mlýna vyskytoval a pravidelně rozmnožoval kriticky ohrožený tetřev hlušec (Tetrao urogallus). V devadesátých letech byl pozorován již jen ojediněle a druh je zde prakticky před vyhynutím.

 

Zdroj: Otevřená encyklopedie Wikipedie.

Přehled tipů na výlety - Beskydy a okolí

V Beskydech a blízkém okolí naleznete spoustu zajímavých přírodních a historických památek. Připravili jsme pro Vás výběr těch nejlepších tipů na výlety, které můžete v okolí Čeladné podniknout. Navštívit můžete také oblíbená zábavních a kulturní centra.


Přírodní památky a vrcholy
Národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův mlýn
Přírodní památka Kněhyňská jeskyně
Přírodní rezervace Smrk
Lysá hora - nejvyšší vrchol Beskyd
Pustevny - Radhošť
Ondřejník - přírodní rezervace Skalka
Jeskyně Šipka u Štramberku

 

Historické památky
Roubená kaple sv. Cyrila a Metoděje - ČELADNÁ
Kaple Nejsvětější Panny Marie - ČELADNÁ
Kostel Sv. Jana Nepomuckého - ČELADNÁ
Pomníky padlým - ČELADNÁ
Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
Historické centrum s měšťanskými domy - FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Radniční věž - FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Lidová architektura - PUSTEVNY
Kaple a sousoší svatého Cyrila a Metoděje - RADHOŠŤ
Socha pohanského boha Radegasta - RADHOŠŤ
Barokní kostel Všech svatých - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Kostel sv. Anny - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Evangelický kostel - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Štramberská Trúba - ŠTRAMBERK
Hrad Šostýn - KOPŘIVNICE
Hrad Hukvaldy - HUKVALDY
Žerotínský zámek - NOVÝ JIČÍN
Frýdecký zámek - FRÝDEK-MÍSTEK
Slezskoostravský hrad - OSTRAVA

 

Muzea, galerie, výstavy, ZOO
Památník Josefa Kaluse - ČELADNÁ
Galerie Karla Svolinského - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
Památník Ferdiše Duši - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Galerie umění - OSTRAVICE
Srub Petra Bezruče - OSTRAVICE
Pohankový mlýn – FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Valašské muzeum v přírodě - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Ruční výroba ozdobných svíček UNIPAR - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Technické muzeum TATRA - KOPŘIVNICE
Muzeum ve Štramberku - ŠTRAMBERK
Muzeum Zdeňka Buriana - ŠTRAMBERK
Aqua Terra – mini ZOO - ŠTRAMBERK
Památník Leoše Janáčka - HUKVALDY

TROPIC HUKVALDY - HUKVALDY
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda - PŘÍBOR
Muzeum Beskyd - FRÝDEK-MÍSTEK
Ostravské muzeum - OSTRAVA
Galerie výtvarného umění - OSTRAVA
Pohádkový sklep strašidel - OSTRAVA
ZOO - OSTRAVA
Akvárium - OSTRAVA
Areál MINIUNI - OSTRAVA
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy - OSTRAVA

 

Sport
Prosper Golf Club - ČELADNÁ
Prosper Horse Ranch - ČELADNÁ
Sport Relax Centrum Kotelna - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Fit & Relax Centrum Harcovka - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Bazar Bar Bowling Imrvére - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Bowling Harcovna - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Aeroklub - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Paragliding - Beskydská škola létání
Sportovní střelnice - FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Bowling Megas - FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Tarzanie - horský lanový park - RÁZTOKA
Paintball - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

 

Koupání, sauna, lázně
Krytý bazén a sauna - ČELADNÁ
Beskydské rehabilitační centrum – ČELADNÁ
Sport Relax Centrum Kotelna - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Koupaliště s tobogánem - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Aquapark - FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Aquapark Olešná - FRÝDEK-MÍSTEK


Kina, divadla, kluby
Kino - FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Kino - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Kino Petra Bezruče - FRÝDEK-MÍSTEK
Nová scéna Vlast - FRÝDEK-MÍSTEK
Dance Club Kraken - FRÝDEK-MÍSTEK
Helax club Frýdek-Místek - FRÝDEK-MÍSTEK
Hudební klub Stoun - FRÝDEK-MÍSTEK
Klub Stolárna - FRÝDEK-MÍSTEK
Multiplex CineStar - OSTRAVA
Divadlo Antonína Dvořáka - OSTRAVA
Divadlo Jiřího Myrona - OSTRAVA
Divadlo loutek - OSTRAVA
Stodolní ulice - OSTRAVA


Newsletter

Pokud si přejete být informováni emailem o akcích pořádaných v Hotelu U Holubů a dalších novinkách v naší nabídce, zadejte prosím Vaši emailovou adresu.