Příroda
 

Muzeum Zdeňka Buriana - ŠTRAMBERK

Národní kulturní památka, spolu s valašskou roubenou studnou.

Původně stará tržnice při dolní bráně pod náměstím, jedna z nejstarších městských budov,
zachycená již na kresbě z r. 1722.

Od roku 1822 sloužila jako masné krámy postavené řeznickým cechem. Kolem
střední prostranné síně s trámovým stropem bylo zaklenuto 6 krámů. V nich prodávali
mistři své výrobky. Aby ti u hlavních dveří neměli při prodeji větší výhody,
místa v krámech se po určité době střídala.

K 600. výročí povýšení Štramberka na město v roce 1959 bylo po úpravách
v této budově zřízeno městské muzeum.

Muzeum Zdeňka Buriana - světoznámého malíře pravěku a dobrodružství, který část života
prožil ve Štramberku - zde bylo otevřeno v roce 1992. Do roku 1996 jej spravovala muzejní
nadace, od roku 1997 přešla zřizovatelská činnost na město Štramberk. Každoročně jsou
zde pořádány sezónní tématické expozice z díla Zdeňka Buriana. V ostatních měsících
muzeum slouží jako městská galerie.

Zdeněk Burian (11. 2. 1905 Kopřivnice - 1. 7. 1981 Praha)

Jméno malíře a ilustrátora světového věhlasu zůstane již navždy spojeno s odvěkou
lidskou touhou po poznání. Tajemná štramberská jeskyně Šipka, kdysi dávno obydlí
neandertálského člověka, místo Burianových dětských her, jej inspirovala
k pozdější úzké spolupráci s představiteli vědecké paleontologie, mimo jiné při rekonstrukci
fosilních zvířat, člověka a rostlin, která záhy přesáhla národní rámec. Burianovy obrazy
života pravěkého osídlení, ve kterých se fantazie prolíná s přísnou vědeckostí, zdobí
četné světové galerie. Více než deset tisíc jeho ilustrací knih a časopisů stále okouzluje
děti i dospělé svou realitou. Cesty do pravěku až k dnešnímu člověku vypovídají
o jeho lásce k lidem bez rozdílu barvy pleti, jiné obrazy varují před zneužitím
lidského důmyslu a před nebezpečím zničující války.
 
Tato aktuální výpověď Zdeňka Buriana zůstává živá dodnes.

Kontakt:

Muzeum Zdeňka Buriana
Zauličí 456, 742 66 Štramberk
tel: 556 852 240
e-mail: mzb@stramberk.cz
www.stramberk.cz/muzeumzb

Zdroj: Oficiální stránky města Štramberk.

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení