Příroda
On-line rezervace

Muzeum Beskyd - FRÝDEK-MÍSTEK

O muzeu

Muzeum Beskyd sídlí na frýdeckém zámku a je správce objektu zámku a nedalekých provozních
budov s tzv. Langovým domem. V areálu zámku funguje v nájmu Antikva a konzervátorská dílna.
Součástí muzea je studijní knihovna. V Langově domě působí v nájmu Galerie Langův dům.
Muzeum je také správcem hradu Hukvaldy, který provozuje nájemce Fond Janáčkovy Hukvaldy.

Historie

Jako první muzeum ve Frýdku se konstituovala jedna ze slezských poboček Československého
zemědělského muzea ve Frýdku. Muzeum bylo formálně ustaveno 25. 1. 1925, fakticky bylo
činné již od 6. 7. 1924. Tato pobočka byla v roce 1934 připojena k pobočce v Opavě, kam byla
rovněž přemístěna větší část sbírek – fondy dokumentující život slezské vesnice. Městské muzeum
v Místku bylo otevřeno 9. 6. 1929. Orientovalo se na dějiny Místecka a hradu Hukvaldy.
V roce 1949 bylo vytvořeno Lašské muzeum, ve kterém se spojily dosavadní frýdecké
a místecké sbírkové fondy. Instalované sbírky byly umístěny v Sekerově vile.
Po reorganizace okresu v roce 1960 bylo muzeum přestěhováno do frýdeckého zámku.
Od roku 1964, v rámci úpravy krajské muzejní sítě, byl zřízen Vlastivědný ústav, pozdější
Okresní vlastivědné muzeum. Působnost byla dána rozsahem frýdecko-místeckého okresu.
Dne 2. 4. 1991 zřizovatel změnil název muzea na Muzeum Beskyd Frýdek-Místek.
 
Stanovil geograficky rozsah činnosti muzea na oblast Moravskoslezských Beskyd a Pobeskydské pahorkatiny.

Další informace, fotogalerií a program akcí naleznete na internetových stránkách web.telecom.cz/muzeumbeskyd

Kontakt:

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz
tel.: +420 558 628 001(2,3)
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

Zdroj: Muzeum Beskyd.

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení