Příroda
 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda – PŘÍBOR

Historie

Piaristická kolej v Příboře byla založena 5. února 1694 biskupem Karlem II. z Liechtensteina
pro účely rozšíření práce církevního řádu piaristů. Budova koleje byla vystavěna v letech
1694-1700 podle projektu kroměřížského řádového architekta Giovanniho Pietra Tencally.
Roku 1716 byla stavba dokončena přistavěním krátkého jižního křídla. V roce 1768 byla
budova spojena v úrovni 1. patra chodbou (ambitem) s tehdejším řádovým kostelem sv. Valentina,
která byla zrušena v roce 1875. Pozdější přístavby obou křídel provedl po roce
1875 příborský stavitel Bedřich Karlseder.

Příborské muzeum bylo založeno v roce 1912 z iniciativy Muzejní a průmyslové jednoty v Příboře,
která v roce 1911 získala sbírky z II. krajinské výstavy severovýchodní Moravy.
Již v dubnu roku 1913 byly sbírky otevřeny pro veřejnost v budově bývalé radnice.
V průběhu II. světové války se muzeum potýkalo s finančními problémy a nedostatkem
prostor. Po roce 1945 bylo umístěno do budovy bývalé piaristické koleje. Do roku 1964 bylo
muzeum v městské správě a poté se stalo pobočkou tehdejšího Vlastivědného ústavu,
dnes Muzea Novojičínska. V současné době muzeum svým návštěvníkům nabízí expozici historie
města Příbora, pamětní síň příborského rodáka Sigmunda Freuda a dva výstavní sály. 

Nejvýznamnější kulturní památkou, budovanou po dlouhá desítiletí od vzniku piaristické koleje,
je její knihovna. Knihy, které byly získávány od roku 1694 až do zrušení koleje počátkem
sedmdesátých let 19. století, tvoří dnes soubor 4500 svazků. Největším obohacením této knihovny
byl odkaz děkana Davida Josefa Láníka z Valašského Meziříčí. Knihovna obsahuje především spisy náboženské
a filosofické. Zachovalo se v ní třicet prvotisků a převážná většina knih pochází z 16.-18. století.

SIGMUND FREUD (6.5.1856 Příbor - 23.9.1939 Londýn)

Pocházel z moravské židovské rodiny. Pobyl v Příboře jen první tři léta svého pohnutého
a bohatého života. Možná právě ony tři příborské roky (a pozdější studentská návštěva)
ovlivnily podvědomě vědecký růst zakladatele psychoanalýzy. Lékař, psychiatr
a neurolog světového věhlasu založil svoji metodu léčení na technice volných
asociací a výkladu snů. Jeho psychologická škola dalekosáhle ovlivnila vývoj v tomto
oboru. Jak důležité jsou pro náš život sny, mapující vědomě či nevědomě naše dětské
křivdy i úspěchy, je dnes známo na celém světě. A psychoanalýza, jako koncept vývoje
osobnosti a způsob terapie duševních chorob, je v současnosti uznávanou
součástí psychologie konečně i v našem státě.

Ač téměř celý život prožil ve Vídni, umírá Freud v emigraci v Londýně, na útěku před zlobou
německého fašismu. V příborské pobočce Okresního vlastivědného muzea vypovídá o Freudových
osudech zajímavá expozice alespoň částečně splácející dluh svému slavnému rodákovi.

Zdoj: kultura.novy-jicin.cz

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení