Příroda
 

Lysá hora - nejvyšší vrchol Beskyd

Lysá hora se nachází na katastrech obcí Ostravice, Krásná, Staré Hamry, Malenovice.

Masiv Lysé hory je od dalších částí Moravskoslezských Beskyd oddělen hlubokými údolími Ostravice,
Řečice a Mohelnice a je tvořen dominantním vrcholem Giguly (starý název obnovený Petrem Bezručem).
Členitostí a rozložitostí tvoří samostatnou horskou skupinu se čtyřmi hlavními rozsochami a několika
dalšími bočními hřebeny a hřebínky.

Z Lysé hory se naskýtá neopakovatelný rozhled na hřebeny a údolí Beskyd, Jeseníky až po Západní
a Vysoké Tatry. Za dobré viditelnosti lze spatřit Bílé Karpaty, slovenskou Malou Fatru a Babiu horu,
Jeseníky a Králický Sněžník. Při naprosto ideálních podmínkách (jen několik dní v roce) je na
severozápadě nad Jeseníky vidět i Sněžka, vzdálená 200 km.

Na vrcholku Lysé hory je meteorologická stanice, televizní vysílač, horská služba, horská chata SKI,
občerstvení Šantán, horská chata Lysá hora a ubytovna Kameňák. Nacházejí se zde také pamětní
desky turistům, kteří zahynuli za okupace.

Na severovýchodě a jihovýchodě mají těsně pod vrcholem své horní stanice dva lyžařské vleky
s nejdelší sezónou v Beskydech.

Podle dlouhodobých měření je roční průměrná teplota na vrcholu 2,6 °C a průměrné roční srážky
přes 1 500 mm. Pravidelně je výška sněhové pokrývky přes 1,5 m a udržuje se do pozdního jara.

Lysá bývala každoročním cílem slezského barda (básníka) Petra Bezruče. K uctění jeho památky
pořádají turisté "oblasti Beskydy” a "oblasti Slezsko” vždy v měsíci září tradiční akci "Výplaz na Lysou”.

Mezi geomorfologické zajímavosti se řadí jeskynní systémy na rozsoše Lukšince. Jedná se
o sesuvy, typické povrchové rozeklání svahu a především podzemní systém Ondrášovy díry
o 250 m puklinových chodeb a dómů o výškovém rozsahu cca 30 m. Vzhledem ke skutečnosti,
že se jedná o "živý", pracující systém, je zde reálné nebezpečí úrazu a proto je
zabezpečen mříží. V zimě zde přezimují netopýři.

Převážnou část masivu zaujímají čtyři vegetační stupně - jedlobukový, smrkobukový,
bukosmrkobukový a smrkový. Vrcholová holina, která leží už nad horní hranicí lesa,
byla uměle vysázena kosodřevinou.

Z mnoha zjištěných druhů obratlovců patří k nejvzácnějším a kriticky ohroženým druhům rys
ostrovid, jeřábek lesní, čáp černý, strakapoud bělohřbetý kos horský a datlík tříprstý. Zaznamenaná
jsou pozorování medvěda hnědého a vlka, do konce minulého století zde hnízdili orel skalní a orel křiklavý.

V okolí Lysé Hory je pro Vás připraveno několik sportovních center, umožňujících
jak letní, tak zimní sportovní vyžití.

Výstup na Lysou horu můžete podniknout např. z obce Ostravice, kam Vás doveze buď osobní
vlak nebo vlastní automobil (směr Frýdlant n. O. - Ostravice, silnice II / 484, asi 15 min.).

Zdroje: www.tisicovky.cz, www.lysahora.cz

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení