Příroda
On-line rezervace

Lidová architektura - PUSTEVNY

Útulny Libušín a Maměnka na Pustevnách nechali postavit v roce 1898 členové turistického
spolku Pohorské jednoty Radhošť. Pověřený architekt Dušan Jurkovič navrhl dřevěné
srubové stavby v secesním slohu s bohatým stylizovaným dekorem. Dbal při tom, aby
budila dojem slovanské lidové architektury. U Libušína uplatnil čičmanskou formu
dřevěných venkovských staveb a u Maměnky uplatnil valašskou formu
dřevěných venkovských staveb.

Na výzdobě interiéru Libušína se podílel český malíř Mikuláš Aleš, který si zájem
o Valašsko odnesl již z Národopisné výstavy Českoslovanské, konané v Praze roku 1895,
na níž byla instalována mimo jiné Valašská dědina s hospodou "Na posledním groši". Podle
Alšových kreseb zbojníků Ondráše a Juráše, portáše Stavinohy a boha Radegasta
vymaloval interiéry Libušína akad. malíř Karel Štapfer. Architektonické prvky exteriérů
použil Jurkovič z lidových staveb řady valašských, ale i kusyckých vesnic.

K dřevěným stavbám, které na Pustevnách projektoval architekt Dušan Jurkovič,
patří také sto let stará dřevěná zvonička. Zdobí ji barevné ornamenty, které vyhotovili
brněnští restaurátoři František Procházka a Ivan Popov. Barevná výzdoba navržená
Jurkovičem se nedochovala. Proto podle původních plánů tohoto architekta, uložených
ve Slovenském státním archívu v Bratislavě byla zvonička v roce 1997
zrekonstruována a pokryta novým šindelem.

Druhá světová válka přinesla zpustošení pustevenských objektů, neboť v závěru
války tam byli ubytováni příslušnici Hitlerjugend a maďarských asistenčních oddílů.

Po válce, v roce 1947 se na Pustevny dostavil tehdy téměř osmdesátiletý Jurkovič a přimluvil
se za zachování objektů, přestože se vyjádřil, že by takto již nestavěl. Nejstarší útulny se
pomalu dostávaly do havarijního stavu, takže časem zůstal plně funkční jen
hotel Tanečnica a nedaleký hotel Radegast.

S myšlenkou zásadní rekonstrukce pustevenských útulen přišlo až v osmdesátých letech Valašské muzeum
v přírodě. Realizovat se ji podařilo až od roku 1995. Po čtyřech letech, v roce 1999 mohla být
slavnostně znovuotevřena útulna Libušín a v průběhu roku 2003 byla zpřístupněna
také útulna Maměnka.
 
Areál Pusteven byl v době rekonstrukce prohlášen Národní kulturní památkou.

Zdroj:
www.pustevny.cz, www.beskydy-valassko.cz

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení