Příroda
On-line rezervace

Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

V roce 1928 zakoupil generální ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů Ing. Dr. H. c. Eduard
Šebela starý dřevěný kostelík, který stával na Podkarpatské Rusi v obci Hliňanec
(Hliňanec u Čiňadova, okres Svalava). Samotný kostelík pochází z konce 17. nebo
začátku 18. století. O jeho osudech na původním podkarpatském stanovišti není
žádných dochovaných zpráv. Je typickým představitelem podkarpatoruské kostelní
architektury. Základní inventář, hlavně zajímavý ikonostas,
je dokladem řeckokatolického vysvěcení.

Kostelík byl převezen do Kunčic v roce 1931. Znovu byl postaven na náklady
Okrašlovacího spolku, při čemž byla provedena rekonstrukce některých jeho částí,
zejména věže. Rozebrání a opětné sestavení provedla firma stavitele Ing. Vojáčka.

Jako místo jeho znovupostavení bylo vybráno návrší nad železnicí proti samotné Šebelově
vile, tehdy zvané Na humenci. Kostelík se stal ozvláštňující dominantou Kunčic.

Po svém postavení byl kostelík 25. 8. 1931 vysvěcen olomouckým biskupem Msgre
Stavělem sv. Prokopu a sv. Barboře, patronům horníků. V roce 1963 byl
kolem kostelíka založen a otevřen urnový háj.

V Kunčicích se dosud udržují vzpomínky na slavnou svatbu, kterou zde v kostelíku vystrojil
roku 1937 Dr. Ing. Šebela své dceři Miladě s mladým hrabětem Larischem-Mönichem.
Svatba člena hraběcí rodiny Larischů byla pochopitelně významnou událostí přesahující region.
A právě tomuto účelu byl původně kostelík Dr. Ing. Šebelou zakoupen a zrekonstruován. 

Dnes je kostelík vybaven elektrickým zabezpečovacím zařízením.

Zdroj: Stránky obce Kunčice pod Ondřejníkem

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení