Příroda
 

Kaple a sousoší svatého Cyrila a Metoděje - RADHOŠŤ

Kaple na Radhošti

Architekt Skibinský navrhl stavbu kaple ve stylu byzantských staveb, aby tak symbolizoval
byzantský původ obou světců. Kaple byla ozdobena mramorovým cyrilometodějským oltářem
sochaře Neumanna z Kroměříže a v roce 1904 v ní byl postaven pravý boční oltář pro obraz
Liebscherovy Valašské Madony. Originál obrazu je v současnosti nahrazen kopií malíře Otakara
Pavlovského. V protilehlém oltáři byl zavěšen obraz Piety ( zobrazení truchlící Panny Marie
s tělem pána Ježíše Krista na klíně po sněti z kříže ). Mozaiky v osmi oknech zobrazují výjevy ze
života Cyrila a Metoděje, dále sv. Hedviku, sv. Ludmilu, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. 

Touhu po sjednocení křesťanů západního a východního obřadu symbolizuje nápis nad
vchodem do kaple "Milujte se, Slované, a sjednoťte se u víře, kterou zde hlásali
svátí Cyril a Metoděj". V srpnu 1906 přijel na Radhošť nástupce arcibiskupa Kohna
František Bauer, jenž se později podílel na zřízení silnice z Frenštátu na Pustevny.
V roce 1911 mu za to byla odhalena pamětní deska tak zvané "Knížecí cesty".

K rozsáhlé rekonstrukci kaple došlo v letech 1924 -1926. Stavební úpravy řídil rožnovský
stavitel František Bayer a podíleli se na nich tesaři pod vedením mistra Michala Fabiána
ze Zubří. Kapli omítli, obložili šindelem a potom přistavěli zvonici v řecko-uniatském stylu.
Přestavba byla provedena z důvodu neustálého zatékání a nedostatečné údržby za první světové války.

Poslední obnovu zažila kaple v roce 2000, kdy byla zrekonstruována celá zvonice.
Vše řídil spolek Matice radhošťská, která se o kapli stará od jejího vysvěcení v roce 1898.

Sousoší Cyrila a Metoděje

Sousoší Cyrila a Metoděje je dílem akademického sochaře Albína Poláška. Je pravým
opakem sochy pohanského boha Radegasta. Vyzařuje z něj bratrství a touha po sjednocení.

Žilnaté ruce ukazují, že oba jsou muži práce. Pohanský bůžek u jejich nohou je obrazem
poraženého pohanství. V rozevřené knize, kterou drží sv. Cyril (= velebný), čteme hlaho1ským
písmem počátek evangelia sv. Jana "Na počátku bylo Slovo". Sv. Metoděj ukazuje na písmo
a pozdvihuje mezi glorioly trojramenný byzantský kříž. Obě postavy, s obnaženými hlavami
a v sandálech, jsou přesně roz1išeny a charakterizovány a divákovi v účinné realitě přiblíženy.

Sv . Cyril nezapře filosofa, mírně a soustředěně hledí ve svém mnišském hábitu, jeho tvář činí
mladší dojem než sv. Metoděje, již holohlavého, jenž s vyšším stářím dožil se také větších strastí.
Jeho rysy jsou dramaticky vzrušené a jeví stopy bolestí, jichž zůstal Cyril předčasnou
svou smrtí (ve 42 letech) ušetřen.

Duté sousoší, 2.60 m vysoké a vážící 800 kg, je ulito z bronzu, čímž oproti kameni vyjádřena
vyšší a pozdější kultura. Zdvíhá se na žulovém podstavci vysokém 1.60 cm,
za kaplí na místě, kde stával kamenný kříž.

Zdroj: Arcidiecéze olomoucká

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení