Příroda
 

Hrad Hukvaldy - HUKVALDY

Počátky Hukvald jsou spojeny s historií hradu stejného jména a spadají do druhé poloviny 13. století.
V podvědomí lidí jsou Hukvaldy spojeny se jménem slavného místního rodáka hudebního
skladatele Leoše Janáčka. Od roku 1994 se zde každoročně koná mezinárodní hudební festival.

Hrad Hukvaldy, jeden z nejrozsáhlejších, zaujímal přední místo v dějinách Moravy.
Ve své historii nebyl nikdy dobyt, zničil jej až požár v roce 1762. Dnes je částečně restaurován.
V místě s vynikající akustikou je letní amfiteátr, ve kterém se pravidelně koná mezinárodní
hudební festival Leoše Janáčka. Právě tady se Janáček nechal inspirovat k napsání opery
Příhody lišky Bystroušky. Připomínkou je pomník lišky Bystroušky v hukvaldské oboře.

Procházky starobylou hradní oborou jsou vskutku pohlazením na duši a potěšením pro oko,
zvláště na podzim. Mezi alejemi dubů, kaštanů a lip je možné zahlédnout i muflony a daňky.

Více informací, týkajících se historie, sportovního a společenského vyžití na tel. čísle +420 558 699 213.

Zdroj: www.beskydy-info.cz

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení