Příroda
 

Galerie výtvarného uměn - OSTRAVA

Od počátku 20. století, a zvýšeně po vzniku Československé republiky, vzrůstající rozvoj Ostravska
přinesl sebou výrazný zájem o výtvarné umění, který byl komplikován neexistencí výstavní síně.
24. ledna 1923 byl založen "Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu
v Moravské Ostravě", který vypsal veřejnou soutěž s přesně danými požadavky na vlastnosti
budovy, respektujícími nejaktuálnější světové trendy architektury tohoto charakteru.
Porota, jejímiž členy byli, mimo jiné, významné postavy české kultury V. V. Štech a architekti
Fr. Vahala a B. Fuchs, udělila dvě druhé ceny návrhům K. Roškota a dvojice Františka
Fialy a Vladimíra Wallenfelse, jenž poté vypracovali definitivní plány, na základě kterých
stavitel R. Kaulich stavbu provedl, která byla 13. května 1926 slavnostně otevřena.
Pražští architekti, žáci J. Kotěry a J. Gočára, vyprojektovali budovu pokrokového
puristického vzhledu, akcentující velké plochy cihlové stěny.Její jedinečné postavení
v dobové architektuře spočívá zvláště v použití lucernového osvětlení velkých sálů,
které zajišťuje ideální přístup denního světla k vystavovaným předmětům,
jak to i můžeme pozorovat v nezměněné podobě do dnes.

Postava ostravského stavitele je již tradičně spojována s počátky Galerie výtvarného
umění v Ostravě, neboť František Jurečka se stal duchovním otcem výstavby tzv.
Výstavního pavilónu, dnešního Domu umění. Bohužel jeho slavnostního otevření se již
nedočkal, protože 5. října 1925 umírá. Již před svou smrtí se rozhodl věnovat spolku
podstatnou část své sbírky výtvarného umění, s dominancí v české malbě 19. století,
s myšlenkou instalovat ji, vedle výstavní činnosti, jako trvalou galerijní expozici,
nazvanou Jurečkova galerie. Její postupné rozšiřování se stalo i základem nynější GVUO.
Jeho portrét, který vytvořil František Ondrůšek (1861-1932 Bystřice pod Hostýnem)
v roce 1923, nedlouho před Jurečkovou smrtí, byl obecně znám a již dříve reprodukován,
zvěčňuje Jurečku ne jako úspěšného stavitele, ale jako zaujatého sběratele výtvarného umění.
Akademicky virtuózní přednes řadí toto dílo k předním pracím autora, jenž prošel studiemi
na pražské, vídeňské, benátské a absolvoval na mnichovské akademii, vystavujícím také
v hlavních kulturních centrech německy mluvících zemí. Stal se předním portrétistou,
pracujícím i pro mnohé významné objednavatele v cizině (př. bavorští králové).
Zejména je znám portrétem T. G. M. pro techniku v Brně a řadou podobizen předních postav
uměleckého a společenského života u nás (Marold, Vrchlický. Hlávka, Prečan a další).

Expozice

České malířství XIX. století, České malířství XX. století, Evropské malířství.

Další informace a program akcí naleznete na internetových stránkách www.gvuostrava.cz.

Kontakt:

Galerie výtvarného umění - Dům umění
Jurečkova 9, Ostrava 1
tel: +420 596 112 566
www.gvuostrava.cz

Zdroj: Galerie výtvarného uměn OSTRAVA.

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení