Příroda
On-line rezervace

Galerie Karla Svolinského - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Milovníci umění si mohou v Kunčicích p. O. prohlédnout unikátní obrazovou galerii Karla Svolinského
s bohatou sbírkou výtvarných děl domácích i zahraničních umělců. Galerie je umístěná v prostorách místní
základní školy, jednalo se o první stálou školní galerii v České republice, tato stálá expozice
obrazů, grafiky i sochařských děl je ojedinělou institucí v našem školství. Nejvíce děl
v nejrůznějších technikách pochází z dílny Karla Svolinského, proto je také, s jeho svolením,
galerie po něm pojmenována. Na vzniku expozice se hlavní měrou podílel PaedDr. Zdeněk Šrubař,
začal ji budovat již v roce 1986 ještě za života profesora, grafika a ilustrátora K. Svolinského,
profesor byl touto myšlenkou nadšen a všemožně ji podporoval.

Doporučil, aby byla díla v galerii rozšířena o jeho bývalé žáky, které většinou sám doporučil.
Slavnostní vernisáž se uskutečnila 13.3.1992. Na realizaci celého projektu se významně podílela
neteř profesora K. Svolinského akademická malířka Vlasta Kubátová, která se stala patronkou galerie,
dále velký znalec Svolinského díla František Lukeš, malíř a grafik Jaroslav Sůra. Galerii za celou dobu
její existence navštívilo velké množství obdivovatelů umění, s významných osobností např. Václav Havel,
zesnulý zpěvák Karel Kryl, Olbram Zoubek, Kurt Gebauer a mnoho dalších.

V roce 2001 proběhly ve spolupráci s obecním úřadem stavební a interiérové úpravy a došlo
k rozšíření výstavních ploch, původní prostory se tak obohatily o další reprezentativní část. Nyní
se nachází galerie v opravdu důstojných prostorách s potřebným osvětlením, navíc těmito
úpravami získala škola možnost víceúčelového využití galerie, lze ji využívat také jako přednáškovou,
divadelní či koncertní síň. Dnes je v galerii zastoupeno 171 umělců, mezi nimi 17 žáků K. Svolinského,
několik žáků Antonína Strnadla i L. Čepeláka, dále např. O. Zoubek, M. Knížák, J Kolář.

Galerie je veřejnosti přístupná v době školního vyučování od 13.00 – 15.00 hodin, v období prázdnin
je možné si prohlídku objednat po předchozí telefonické domluvě na tel: 556 580 128.

Kontakt:

Základní škola Karla Svolinského 626
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
tel: 556 850 184

Zdroj: Stránky obce Kunčice pod Ondřejníkem.

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení