Příroda
On-line rezervace

Frýdecký zámek - FRÝDEK-MÍSTEK

Frýdecký zámek je dominantou náměstí ve Frýdku. Zámek byl několikrát přestavován.

Ač jsou přímé zmínky o frýdeckém hradě až z poslední čtvrtiny 14. století, je jisté, že stál již někdy
v letech 1327-1335, ne-li dříve. Frýdecký hrad byl přestavěn z hrádku a byl jedním z mála
hornoslezských "městských hradů." Střežil obchodní cestu. Hrad byl od města oddělen
z pochopitelných důvodů příkopem a kamenným opevněním. Západní strana náměstí
byla zastavena po celý středověk měšťanskými domy. První nezvratná zmínka o Frýdku
je až z roku 1386. Frýdecký hrad byl centrem správy západního Těšínska a jeho význam
rostl, zřejmě proto, že Frýdek byl příliš při hranicích a navíc často ohrožován výpady
z moravské strany. Roku 1423 udělil Těšínský kníže Bolek Frýdku městská práva:
právo trestní, dědičné a právo mílové. Roku 1428 zasáhly husitské bouře i Frýdek.
Roku 1463 byly Frýdku uděleny dva jarmarky a to Králem Jiřím z Poděbrad. Právo
vařit pivo bylo Frýdku uděleno roku 1550. Léta páně 1592 poškodil Frýdek ničivý oheň.
Další oheň poškodil město roku 1607, při tomto ohni byly zničeny i vzácné listiny.
Téhož roku zemřelo na mor ve městě na 550 lidí. Roku 1612 byl zámek přestavěn,
snad tehdy vyrostlo dvoupatrové jižní křídlo, přistavěno bylo tak, aby nebylo narušeno
opevnění zámku. Dalších úprav se zámek dočkal s novým pánem, kterým se stal hrabě
Jiří z Oppersdorfu. Nejprve začal s bořením hradeb a zdí již málo funkčního opevnění
na severu a srovnáním terénu a zavezením vnitřního příkopu. Zazděním brány vznikly
prostory, které se dále využívaly jako kuchyň. Bylo také přistaveno nové křídlo
a celé druhé patro. Následující rok vyrostly nové budovy v zadní části nádvoří
a také byla zřízena kaple. Další středověké stavby opevnění hradu začaly sloužit
novým účelům. Přestavbu hradu na zámek dovršilo zrušení opevnění na východě,
oddělující jej od města a to roku 1638. Na zčásti městské a zčásti hradní zdi vyrostla
patrová budova s dvěma řadami otevřených arkád. Na místě dřevěných maštalí
byla postavena nová dvoukřídlá patrová budova, spojující důmyslně "starý" zámek
s novou renesanční budovou na východě. Stavba byla ukončena v roce 1644.
Úplnou přestavba zámku byla ukončena roku 1662, kdy byla odstraněna hradba
oddělující hrad od předpolí zámku, z níž se vyvíjela zahrada. Ostatní zdi, jakož
i obydlí zámeckého služebnictva a řemeslníků byly zbořeny a na vzniklé rovné prostranství
rozšířená ovocná a zelinářská zahrada. Přestavbami byly získány řady komor, pokojů, světnic,
reprezentativních místností i kanceláří k chodu panství. Roku 1699, za Ludoviky Marie byl
vyzdvižen v severním křídle zámku rytířský sál. Je o něco vyšší než vedlejší komnaty, protože
po požáru zámku v roce 1688 nebylo již obnoveno druhé patro budovy a křídla byla
zakončena nástavbou. Postavením postranního schodiště roku 1733 byly dokončeny
drobné stavební úpravy - přestavěny některé světnice a doplněny krby. Ze starých
vyobrazení je patrné, že zámek již neprodělal od doby velké přestavby v pol. 17. století
podstatných změn. Pro mnohé je snad překvapující, že dnešní vstup do zámku byl až do roku
1900 vedlejší a téměř nepoužívaný. Po roce 1870 byla zrušena vyhlídka na vnější straně
jižního traktu. V roce 1924 zde bylo instalováno etnografické oddělení zaměřené na zemědělství.
Sbírky spíše národopisné než zemědělské byly zpřístupněny 6. Července v pronajatém
rytířské sále. Muzeum ze sbírek frýdeckých, hukvaldských a místeckých bylo sloučeno
v roce 1949. O novém kulturně-společenském využití zámku bylo rozhodnuto v roce 1956.
Státní lesy uvolňovaly postupně zámecké místnosti Okresnímu lašskému muzeu.
Od roku 1963 tu byla zřízena historicko-přírodovědná expozice. V letech 1967
až 1968 bylo východní křídlo starého zámku změněno na svatební síň. Nová stála expozice
byla instalována roku 1975 a od roku 1992 jsou prostory přístupny s průvodcem.
Zámeckému parku byla do roku 1925 věnována značná péče, poté zůstal neudržovaný.
V roce 1963 v něm bylo pokáceno asi 50 stromů i vzácných.

Kontakt:

Frydecký zámek
Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz
tel: +420 558 628 001(2,3)

Zdroj: Muzeum Beskyd.

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení