Hotel U Holubů Hotel & Garden U Holubů Hotel & Garden U Holubů Hotel U Holubů Hotel U Holubů
 

Naše vize a cíle

Současnými majiteli hotelu jsou vnučky pana Holuba a pan Zbyněk Barnet, který pečuje o hosty a celkový chod hotelu.

 

Naší vizí je rodinný butique hotel v souladu s přírodou pro životní rovnováhu.

 

Filozofií Hotelu & Garden U Holubů je vytvořit příjemné místo pro setkávání lidí

za účelem firemního školení, teambuildingu, odpočinku, relaxace,

ale také zábavy a poznávání nových míst. Vytváříme také nádherné prostředí pro

jeden z nejdůležitějších dnů v životě lidí – den svatební.

 

Našim cílem je spokojený host, proto ke každému hostu a společenské akci přistupujeme individuálně.

Pečlivě dohlížíme na celkový průběh a sledujeme potřeby a přání našich klientů a hostů.

 

Zcela jednoznačně upřednostňujeme ekologický a estetický přístup k provozování činnosti.

Chceme i nadále vkusně a citlivě upravovat a dotvářet vzhled hotelu a okolí tak,

aby bylo v souladu s přírodou.

 

Do budoucna usilujeme o získání tzv. Zeleného čtyřlístku, což je označení pro ekologicky fungující hotel.

Již nyní používáme k vytápění biomasu /dřevěné pelety/. Je také naší snahou používat tzv. BIO

potraviny ze zdrojů, které pochází z nejbližšího okolí a propagovat výrobky české produkce. 

 

Hotel & Garden U Holubů v Čeladné hodnocení